เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก : Good Economics for Hard Times / อภิชิต บาเนอร์

Author : อภิชิต บาเนอร์
Rating :
เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก : Good Economics for Hard...

โมเดลเศรษฐศาสตร์ในตำราไม่จริงเสมอไป พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายมากกว่าที่คิด นี่คือแนวคิดแหกคอกของสองนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ พวกเขาเสนอว่าในยุคที่สถานการณ์โลกย่ำแย่ ทั้งการย้ายถิ่นฐาน ความเหลือมล้ำทางรายได้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ (เช่นเดียวกับสถานการณ์ยุคลังโควิด -19) ไม่ได้แปลว่าโลกจะดำเนินไปสู่ The Great Depression เสมอไป หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้ได้อย่างไร

Publisher : กรุงเทพฯ : โซเฟีย
Publish Year : 2564
Category : Economics
Page : 466 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008351 EC00261 Available 0 Please Login
1040008352 EC00261 CheckOut Aug 21, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.