คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset / บร็อก แอนนี

Author : บร็อก แอนนี
Rating :
คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset /...

Growth Mindset คือทักษะสู่ความสำเร็จแห่งศตวรรษที่ 21 ที่หลายคนปรารถนา ทว่านี่ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะบุคคล แต่แฝงอยู่ในตัวเราทุกคน เพราะชุดความคิดนี้ เชื่อว่าทุกคนเติบโตได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ และไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง ก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ทุกคราว

คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset เขียนโดยนักการศึกษาผู้กลั่นกรองประสบการณ์ออกมาเป็นคู่มือฉบับพร้อมใช้สำหรับครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่เร้นกายอยู่ในตัวเราทุกคน ผ่านนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ

- แผนงานกิจกรรมสร้างชุดความคิดแบบเติบโตตลอดทั้งปี
- เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นความคิดและส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
- วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้
- เทคนิคการติชมอย่างสร้างสรรค์และใช้ความคาดหวังเป็นแรงบันดาลใจ

หากเชื่อว่าเมื่อเกิดมามีความสามารถเพียงเท่านี้แล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้ หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนความคิดใหม่ ไม่ว่านักเรียนหรือบุตรหลานของคุณฝันอยากทำอะไร หรืออยู่ในระบบการศึกษาแบบใด Growth Mindset จะเป็นทักษะติดตัวตลอดชีวิต เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตด้วยมือตัวเองได้อย่างมั่นใจ และออกเดินไปบนเส้นทางที่วาดหวังได้อย่างมั่นคง

Publisher : กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป
Publish Year : 2565
Page : 344 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012535 IE00103 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.