เปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าขายเป็น Selling Zero to Hero / สี่ทิศ อ่ำถนอม

Author : สี่ทิศ อ่ำถนอม
Rating :
เปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าขายเป็น Selling Zero to Hero / ...

คนที่ขายเก่ง สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ เพราะถ้าคุณขายเป็น คุณก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้จากการขาย แต่การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่ใช่ขายอย่างไรก็จะขายได้ การขายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหากคุณรู้วิธีการ ใส่ใจ และทุ่มเททำตามวิธีการเหล่านั้น การขายก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป โดยเฉพาะถ้าคุณได้เรียนรู้วิธีการขายจากมืออาชีพ จากผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการขายอย่างผู้กองเบนซ์ (Capt.Benz) ที่ตั้งใจถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เชื่อว่าการเปลี่ยนชีวิตด้วยการขาย จะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

Publisher : กรุงเทพฯ : พราว
Publish Year : 2565
Page : 280 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012370 BA00319 In Process 0 Please Login
1040012367 BA00319 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.