คู่มือวิเคราะห์การเทรดด้วยทรงกราฟ : Visual Guide to Chart Patterns / Thomas N. Bulkowski

Author : Thomas N. Bulkowski
Rating :
คู่มือวิเคราะห์การเทรดด้วยทรงกราฟ : Visual Guide t...

ไขเคล็ดลับการเทรดด้วยศาสตร์และศิลป์ของทรงกราฟ วิเคราะห์รูปแบบการเข้าซื้อ และการออกจากตลาด ผลจากการทดลองใช้จริงนับร้อยครั้ง หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณตีความกราฟราคาได้อย่างเข้าใจ มีกราฟตัวอย่าง Case study ให้ศึกษาจำนวนมาก เสริมทริคเคล็ดลับและกลยุทธ์ ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ได้ทั้งหุ้น Forex คริปโต สินทรัพย์อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อเป้าหมายการเทรดให้มีกำไรมากขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
Publish Year : 2565
Page : 376 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008081 IK00136 Available 0 Please Login
1040008082 IK00136 CheckOut Jun 16, 2024 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.