สูตรลับ งบการเงิน (Cashier)

Author : อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Rating :
สูตรลับ งบการเงิน (Cashier)...

เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "สูตรลับ..งานการเงิน (Cashier)" เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางดารดูแลและควบคุมงานการเงินในกิจการของท่าน ทั้งเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกิจการของท่าน

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ธรรมนิติ เพรส
Page : 496 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.