แง้มกะลา (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : ญภา
Rating :
แง้มกะลา (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

เป็นสถานการณ์จำลองเล่าวิธีการจัดระบบความคิดและกระบวนการตัดสินใจของเด็กสาวที่ต้องการไปเรียนต่อในต่างแดน ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง การประเมินสถานการณ์ วืเคราะห์การตัดสินใจ วิเคราะห์การตีดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาบริหารจัดการด้านการเงิน การเรียน การบริหารเวลา การสร้างมิตร เงินสกุลใดๆ ในโลกไม่อาจหาซื้อได้และที่สำคัญคือการให้ คุณค่า กับการเรียนนู้ เพื่อให้บรรลุเผ้าหมายชีวืตอย่างมีควมสุข.........

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 154 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.