ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม

Author : เกรเกอรี เบิร์นส์
Rating :
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม...

หนังสือดีจาก Harvard Business School Press เล่มนี้ ให้ทั้งความรู้ วิธีการ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม ผู้เขียนได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการที่นักคิดระดับโลกใช้ในการคิด ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่สามารถคิดนอกกรอบได้โดยง่าย

Published Date : Oct 07, 2021
Publisher : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Page : 344 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.