เกาเวลา

Author : ดำรงค์ พิณคุณ
Rating :
เกาเวลา...

เกาเวลา บอกแนวคิดการบริหาร เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ทางความคิด การทำงานและทางจิตใจ เพราะว่าเรามีเวลาจำกัด เราจึงไม่ควรเดินหลงทางหรือเดินอ้อมไปไกลควรจะเดินตรงไปทางจุดหมายปลายทางที่ฝัน

Published Date : Oct 08, 2021
Publisher : ดำรงค์ พิณคุณ
Page : 247 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.