คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของก...

คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ จะช่วยให้ค้นพบทางเดินชีวิตที่ใช่ของตนเอง จากการไปทำความรู้จักกับเส้นทางก้าวสู่การเป็น เจ้าของกิจการ ว่าจะต้องมีความพร้อมในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งไปเรียนรู้เส้นทางลัดสู่การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ......

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 104 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book