รวม 250 ศัพท์ทางด้าน Digital Marketing และ AI Marketing สำหรับผู้ทำงาน ทางด้านการตลาดจะต้องรู้ในยุค AI

Author : เนตรนภิส ฟ้ารักษา
Rating :
รวม 250 ศัพท์ทางด้าน Digital Marketing และ AI Mark...

ในยุคปัจจุบัน การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ได้กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจสามารถใช้ช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Published Date : May 08, 2024
Publisher : -
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.