ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน

Author : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
Rating :
ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน...

การออมจะไม่ส่งผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับประเทศโดยรวมและผู้มีเงินออมหากปราศจากการลงทุนด้วยความรู้ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถนำเงินออมไปลงทุนประสบความสำเร็จให้เกิดดอกออกผลเพิ่มพูน หนังสือ 'ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน' เล่มนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการเก็บออม การลงทุนและการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด รวมถึงข้อคิดในการทำงาน โดยมองผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในแวดวงการลงทุนมา 20 ปี

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Personal Finance
Page : 144 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.