เงินทองต้องจัดการ Money Pro

Author : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
Rating :
เงินทองต้องจัดการ Money Pro...

“เงินทองต้องจัดการ : Money Pro” เล่มนี้ นำเสนอหลากข้อคิดเห็น และทัศนะของ "วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ" นักจัดสรรและวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่นำเสนอแนวทางการจัดการเงินทอง จัดการหนี้ จัดการลงทุน โดยอิงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราๆ ท่านๆ กำลังเผชิญอยู่ เพื่อผู้อ่านจะได้แง่มุมข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ และจัดการเรื่องเงินทองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Personal Finance
Page : 200 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.