สบายใจ แม้มีหนี้

Author : พรพิมล ปฐมศักดิ์
Rating :
สบายใจ แม้มีหนี้...

สบายใจ...แม้มีหนี้ ประโยคนี้จะเป็นไปได้ด้วยหรือๆ ได้สิ! ได้แน่นอน! จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่กับงานปล่อยสินเชื่อมานานได้เห็นสารพันปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยากสร้างโอกาสให้ตัวเอง แต่ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จนต้องหันไปหาหนี้นอกระบบ ที่กลับสร้างผลเสียให้ภายหลัง ปัญหาของคนที่ไม่อยากเป็นหนี้ จนยอมปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดลอยไป ปัญหาของคนที่เป็นหนี้แล้ว แต่บริหารจัดการไม่เป็น จนหนี้สินล้นพ้นตัวในที่สุด ตลอดจนถึงมุมมองด้านลบที่มีต่อคำว่า "หนี้สิน" ... ผู้เขียนกำลังจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องหนี้ให้เป็นด้านบวก ชี้ประโยชน์ของหนี้ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเอง พร้อมกับเผยวิธีที่จะเป็นหนี้อย่างไร ให้มีความสุข สมกับชื่อหนังสือเล่มนี้!

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Personal Finance
Page : 168 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.