คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน...

เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล...

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 78 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.