คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน...

เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล...

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 78 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 13 copies left

Related Book