คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่ง...

คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้ เล่มนี้ จัดทำเพื่อให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความสุขและความมั่งคั่งไปพร้อมๆ กัน โดยเนื้อหาจะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่หมดหนี้มีออม วิธีการปลดหนี้เพื่อที่จะทำให้มีเงินออม ลงทุนเพิ่มค่า โดยการนำเงินออมที่มีไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน รวมไปถึง วางแผนก่อนแก่ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุในอนาคต

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 120 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.