จักรวาลการเกษียณ

Author : จิตรกร แสงวิสุทธิ์
Rating :
จักรวาลการเกษียณ...

"จักรวาลการเกษียณ" เป็นหนังสือที่เล่าให้ผู้อ่านเข้าใจองค์ประกอบและรายละเอียดของการวางแผนเกษียณ ในรูปแบบทีไม่เหมือนหนังสือสารคดีวางแผนการเงินทั่วไป โดยถ่ายทอดผ่านตัวละครที่มีเรื่องราวชีวิต เพื่อให้เข้าใจง่ายเเละไม่ไกลตัวผู้อ่าน พร้อมแนวทางในการวางแผนเกษียณแบบอัดแน่น

Published Date : Mar 05, 2024
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 264 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.