เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

Author : จักรพงษ์ เมษพันธุ์
Rating :
เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง...

นี่คือหนังสือที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน สามารถวางแผนเส้นทางสู่การมีฐานะที่มั่นคง และพาตัวเองสู่อิสรภาพการเงินได้ด้วยตัวเอง คุณจะเข้าใจถึงความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารสภาพคล่อง ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเลือกเส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องเลียนแบบใคร!

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 211 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book