คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Author : Miles Cook, Karen Berman (คาเรน เบอร์แมน)
Rating :
คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด...

คุณสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้หรือไม่? คุณรู้ความแตกต่างระหว่างงบกำไรกำไรขาดทุนกับงบดุลไหม? ไม่ว่าคุณจะมีความรู้ทางด้านการเงินหรือไม่ คู่มือเล่มนี้จะมอบเครื่องมือและความเชื่อมั่นที่จำเป็นสำหรับคุณในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน อย่างที่ผู้บริหารเก่ง ๆ ทุกคนต้องรู้!

Published Date : Oct 08, 2021
Publisher : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Category : Personal Finance
Page : 224 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.