หาเงินใช้เงินกลยุทธ์การเล่นกับเงินอย่างผู้ชนะ

Author : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Rating :
หาเงินใช้เงินกลยุทธ์การเล่นกับเงินอย่างผู้ชนะ...

...คนจำนวนไม่น้อยพยายามเก็บสะสมทรัพย์ไว้ทั้งรูปของเงิน บ้าน ที่ดิน... และมีหลายคนทีเดียวที่ยังไม่เคยคิดถึงอนาคตที่ไหนขนาดนั้น... แต่จะมีสักกี่คนที่วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบในการจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ

Published Date : Nov 10, 2020
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Category : Personal Finance
Page : 156 Pages
Number of Copy 8 copies
Number of Available Only 8 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.