อยากรวยต้องรู้ เล่ม 2 : รู้จักตนเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 2 : รู้จักตนเอง (พิมพ์ครั้งที่...

รู้จักตัวเอง เป็นหนังสือลำดับที่ 2 ของหนังสือชุด อยากรวย ต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน ในหนังสือเล่มที่ 2 นี้ จะพาไปรู้จักกับวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวเองในหลายๆ มิติ ทั้ง ทัศนคติ วิธีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมในการลงทุน.........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 164 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.