อยากรวยต้องรู้ เล่ม 2 : รู้จักตนเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 2 : รู้จักตนเอง (พิมพ์ครั้งที่...

รู้จักตัวเอง เป็นหนังสือลำดับที่ 2 ของหนังสือชุด อยากรวย ต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน ในหนังสือเล่มที่ 2 นี้ จะพาไปรู้จักกับวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวเองในหลายๆ มิติ ทั้ง ทัศนคติ วิธีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมในการลงทุน.........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 164 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book