เลือกเป็นเห็นทางรวย

Author : รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
Rating :
เลือกเป็นเห็นทางรวย...

หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นความจริงประการหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องมานั่งหลอกตัวเอง นั่นก็คือ "เงิน" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของเรา แน่นอนเราอาจหาซื้ออะไรได้ด้วยเงินไม่ได้ทั้งหมด เพราะเงินไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่หากไม่มีเงิน ก็รับรองได้ว่าคุณก็จะนึกอะไรไม่ออกสารพัด เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ภาคที่ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นแรงปรารถนา และการสร้างคุณค่าจากความร่ำรวย ภาคที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ 12 ทางเลือกสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวย ซึ่งใครก็ตามที่มีแรงปรารถนาและปฏิบัติตาม 12 ทางเลือกนี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนโลกของผู้ที่เข้าใจว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวได้ และเป็นเรื่องที่ใครก็ตามสามารถทำได้ เพราะแฝงอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 155 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.