พิชิตหุ้นและอนุพันธ์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคขั้นสูง

Author : ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)
Rating :
พิชิตหุ้นและอนุพันธ์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคขั้นสูง...

"พิชิตหุ้นและอนุพันธ์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคขั้นสูง" เล่มนี้ เป็นภาคต่อจากหนังสือ "พิชิตหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค" ของ ป.ดัชนี ซึ่งจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับกรณีศึกษาหลักทรัพย์ ดัชนีฟิวเจอร์ส หลักทรัพย์ฟิวเจอร์ส โกลด์ฟิวเจอร์ส Derivative Warrants, Spot Silver และราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในการหาจุดซื้อ จุดขาย ราคาเป้าหมาย ทิศทางราคา และช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือทางปัจจัยเทคนิคที่เรียกว่า "คลื่นเอลเลียต" และ "ตัวเลขฟีโบนัชชี" ในการใช้ลดความเสี่ยง และสร้างผลกำไร ทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ได้ โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Published Date : Oct 05, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 208 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 5 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.