กฎแห่งสุริยะ / ริวโฮ โอคาวา ; สุนิดา พันธมาตย์, แปล

Author : โอคาวา, ริวโฮ
Rating :
กฎแห่งสุริยะ / ริวโฮ โอคาวา ; สุนิดา พันธมาตย์, แป...

กฎแห่งสุริยะ คือ หนังสือที่รวบรวมแก่นปรัชญาคำสอนของแฮปปี้ ไซเอนซ์ และเป็นจุดกำเนิดหนังสือเบสต์ เซลเลอร์ ที่เขียนโดย ริวโฮ โอคาวา อีกมากกว่า 1,000 เล่ม อะไรคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิต และวิญญาณของเรา อะไรคือกฏธรรมชาติของจิตแห่งจักรวาล สองเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราจบชีวิตลง... ในกฏแห่งสุริยะนี้ ริวโฮ โอคาวา ผู้เชียน และผู้ก่อตั้งแฮปปี้ ไซเอนซ์ จะเปิดเผยให้เราเข้าใจความลับ ของโลกแห่งจิตจักรวาล มิติหลากหลายที่ซับซ้อนกันของจักรวาล รวมทั้งตำแหน่งแห่งหนของเราบนโลกนี้ บวกกับการดำเนินชีวิต ที่กำกับโดยมรรคแปด จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าถึงหาทางแห่งการรู้แจ้ง กฏแห่งสุริยะ คือคำตอบที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่เราจะสามารถพาไปกับเราได้ ในโลกหน้า ในเล่มยังมีการตีความคำสอนหลักๆ ที่สำคัญของศาสนาพุทธ รวมถึงแนวทางฝึกฝนเพื่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ ที่จะทำให้เราตื่นรู้ สู่สัจธรรมของการเกิดมาบนโลกนี้ของเรา

Publisher : นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
Publish Year : 2556
Page : 275 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085350 SI00283 CheckOut May 24, 2022 0 Please Login

Related Book