พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก = Green marketing : Jacquelyn Ottman ผุ้เขียน ; วีระ มานะรวยสมบัติ

Author : Ottman, Jacquelyn
Rating :
พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก = Green marketing : Ja...

ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นกระแสหลักของโลก พิมพ์เขียวการตลาดฉบับนี้ เป็นต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งกระบวนการตั้งแต่วิธีการคิด การวางแผนกลยุทธ์ การปรับใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเหมาะสม จนถึงวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ เพื่อประโยชน์หลักสูงสุด 3 ส่วน คือ ผลกำไร ผู้คน และ โลก

Publisher : กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี
Publish Year : 2554
Page : 332 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076196 BA00084 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.