บนเก้าอี้ร้อน...เรื่องของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์

Author : มารวย ผดุงสิทธิ์
Rating :
บนเก้าอี้ร้อน...เรื่องของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห...

บนเก้าอี้ร้อน เรื่องของ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค "มารวยไปรวย" ซึ่งเขียนโดย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเรื่องเล่าชีวิตการทำงานบนเก้าอี้ร้อน ๆ สมัยที่นั่งเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในยุครุ่งเรืองปี 2528-2535

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2556
Category : About the SET
Page : 596 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040001817 AS00080 Available 0 Please Login
1040000943 AS00080 Available 0 Please Login
1040000944 AS00080 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.