เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 แผนการเทรด บริหารเงิน (Money Management) บริหารผลขาดทุน (Stop Loss) บริหารกำไร (Take Profit) / Daddy Trader

Author : Daddy Trader
Rating :
เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 แผนการเทรด บริหารเงิน (Money Ma...

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ "การบริหารเงินในการเทรด" ที่สำคัญ ได้แก่ การตัดสินใจว่าจะเลือกสินค้าที่น่าสนใจเทรดอย่างไร การเลือกว่าจะตัดสินใจลงมือเทรดจากสัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่ตัดสินใจว่าจะลงมือเทรดในครั้งนั้น จะเทรดด้วยเงินจำนวนเท่าไร หลังจากที่จบการเทรดแต่ละครั้งแล้วในครั้งถัดไปจะบริหารเงินในการเทรดอย่างไร

นอกเหนือจากการบริหารเงินในการเทรดแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำเทคนิคที่สำคัญอีก 2 อย่าง ได้แก่ "เทคนิดการทำกำไร" และ "เทคนิคการตัดขาดทุน" ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาทั้ง 3 หัวข้อนี้ เมื่อนำไปใช้ร่วมกันในการออกแบบกลยุทธ์ในการเทรด มั่นใจว่าจะทำให้สามารถเอาตัวรอดในตลาดได้ในระยะยาว และมีโอกาสที่ผลการเทรดแบบต่อเนื่องโดยรวมจะออกมาเป็นกำไร

Publisher : กรุงเทพฯ : พราว
Publish Year : 2564
Page : 256 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008357 IK00019 On Holdshelf 1 Please Login
1040008358 IK00019 CheckOut Aug 15, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.