ลินช์พิน ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเอง เป็นคนสำคัญที่ไม่มีใครแทนที่ได้ / Seth Godin, เขียน ; พรรณี ชูจิรวงศ์, แปล

Author : โกดิน, เซธ
Rating :
ลินช์พิน ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเอง เป็นคนสำคัญที่ไ...

ที่ผ่านมาโลกการทำงานแบ่งผู้คนออกเป็น 2 แบบ คือผู้บริหาร และ พนักงาน แต่ปัจจุบันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นแบบไหน งานของคุณจะถูกสับเปลี่ยนและโละทิ้งอยู่เสมอ คนที่จะอยู่รอดต้องเป็นคนแบบที่ 3 หรือที่เรียกว่า ลินช์พิน คำถามนี้คือ ตอนนี้คุณเป็นคนแบบไหน แล้วจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นลินช์พิน ได้อย่างไร ทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมี นี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ ถ้าไม่อยากถูกแทนที่และทิ้งไว้ข้างหลัง

Publisher : กรุงเทพฯ :วีเลิร์น
Publish Year : 2564
Page : 357 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012467 IE00149 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.