วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Author : เทพ รุ่งธนาภิรมย์
Rating :
วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 3)...

กล่าวถึงแนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์เชิงลึก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ การทำความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน แนะนำสินค้าในตลาดหุ้น เครื่องมือสำคัญในการลงทุน การประยุกต์เอาหลักการธรรมชาติมาใช้ในการลงทุน การรอคอยเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จ และแนวทางในการไปสู่จุดหมายด้วยหุ้นกับวิธีง่ายๆ.........

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 301 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.