ก้าวแรกเศรษฐี

Author : ดวงกมล โลหศรีสกุล
Rating :
ก้าวแรกเศรษฐี...

"ก้าวแรกเศรษฐี" จะช่วยเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพ สร้างเงิน สร้างงาน สร้างตนเป็นเจ้าของธุรกิจ และมุ่งไปสู่หนทางการเป็นเศรษฐีให้แก่ทุกคนได้ด้วยตนเอง ด้วยเงินลงทุนต่ำตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไป เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจในแต่ละประเภท ที่ให้ข้อมูลสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ คำแนะนำด้านงบประมาณในการลงทุน สูตร ส่วนผสม เทคนิคและขั้นตอนการทำ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และทำเลที่ตั้ง นอกจากนี้ ยังแนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ ชื่อและที่ตั้งของร้าน เว็บไซต์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างเพียบพร้อมชัดเจน

Published Date : Jul 29, 2020
Publisher : มติชน
Category : Personal Finance
Page : 304 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.