วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นด้วย Candlesticks

Author : ไพโรจน์ วิเชตชาติ
Rating :
วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นด้วย Candlesticks...

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุดการวิเคราะห์หุ้น เล่มที่สอง หลังจากผู้เขียนได้เขียนเล่มแรกชื่อ "รวยหุ้นด้วยกราฟ" ซึ่งเนื้อหาในเล่มแรก จะพูดถึงภาพใหญ่ของการวิเคราะห์หุ้นด้วยเทคนิค (Technical Analysis) และกล่าวถึงการวิเคราะห์หุ้นแบบแท่งเทียนบ้างบางส่วน และเพื่อให้ให้เนื้อหาต่อเนื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นด้วย Candlesticks โดยเฉพาะ การวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนับร้อยปีทีเดียว นักค้าหุ้น นักเก็งกำไรตลาดสินค้า ล่วงหน้าของญี่ปุ่นต่างก็ใช้กราฟแท่งเทียนมาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาได้เป็นอย่างดี

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 258 Pages
Number of Copy 24 copies
Number of Available Only 23 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.