เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน

Author : ปฐวี อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน...

"เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้เกี่ยวธุรกิจขายภาพออนไลน์ กระบวนการขายภาพออนไลน์ พร้อมไขข้อกังวลใจในเรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพและคุณภาพของภาพถ่าย ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปเสนอเว็บโมโครสต๊อก การตั้ง Keyword ให้กับภาพถ่าย การแก้ปัญหาภาพที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ตลอดจนการเสนอขายภาพกับเว็บไซต์ 6 เว็บไมโครสต๊อกชั้นนำ

Published Date : Aug 17, 2021
Publisher : ไอดีซี พรีเมียร์
Page : 190 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.