รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชั่น

Author : ปิยากร ชลวร
Rating :
รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชั่น...

คู่มือสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่สนใจลงทุนในฟิวเจอร์สและออปชั่น โดยได้รวบรวมข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความรู้จักกับฟิวเจอร์สและออปชั่น ตั้งแต่หลักการและแนวคิดพื้นฐาน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนผ่านฟิวเจอร์สและออปชั่นประเภทต่างๆ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วน

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 340 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.