ปลดหนี้ได้ เพราะธุรกิจอสังหาฯ

Author : วิศณุ แปงยาแก้ว
Rating :
ปลดหนี้ได้ เพราะธุรกิจอสังหาฯ...

สำนักพิมพ์ : เซเว่นดี บุ๊ค ราคาปก : 295 บาท วิธีเดียวที่จะนำพาผู้คนให้พ้นจากพงหนามทางการเงิน นั่นคือ ต้องรู้ฐานะที่แท้จริงของตนเองด้วยการทำบัญชีให้รู้หนี้สิน ทรัพย์สิน และสภาพคล่อง ถ้ามีหนี้มากก็ต้องตัดทิ้งบางตัว รวมถึงการเจรจาชำระหนี้ และลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้รายจ่ายประจำลดลงขั้นตอนนี้ “หิน” และ “โหด” อะไรที่ขายได้ก็ต้องตัดใจขาย แต่จงท่องคาถานี้ไว้ “ไม่ตายก็หาใหม่ได้”แต่ทางออกที่สำคัญที่สุด คือ “การหารายได้เพิ่ม”คนส่วนมากอยากหารายได้เพิ่ม แต่กลับไปลงทุนกับสิ่งที่รู้ไม่จริง ผลลัพธ์ก็คือ “หนีเสือปะจระเข้” “คุณวิศณุ แปงยาแก้ว” เป็นข้าราชการ เป็นนายตำรวจที่หลายคนมองว่าน่าจะประสบปัญหาทางการเงินยากแต่ด้วยรายได้จำกัดบวกกับความรับผิดชอบต่อครอบครัว จึงต้องพบกับ “กับดัก” ทางการเงินคุณวิศณุจึงหาทางออกด้วยการสร้างรายได้เพิ่มจาก “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”เริ่มต้นที่ลงเรียนหลักสูตรการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วลงมือทำด้วยตัวเองเมื่อโครงการสำเร็จ เขาก็กลายเป็นผู้ที่มี “อิสรภาพทางการเงิน”ผมจึงขอให้คุณวิศณุเขียนหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าประสบการณ์จากตัวจริงที่มาเล่าเรื่องราวทั้งถูกผิดในการลงทุนจะทำให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่คุณวิศณุถ่ายทอดออกมา นับ 1 สร้างชีวิตใหม่ได้ และสำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

Published Date : Aug 01, 2023
Publisher : -
Category : Personal Finance
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.