พ่อรวยสอนลูก # 3 : สอนลูกให้รวย = Rich dad's rich kid smart kid / โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ และชารอน แลชเตอร์ แอล เรียบเรียงโดย องค์อร พฤฒิโฆสิตและมกร พฤฒิโฆสิต

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
พ่อรวยสอนลูก # 3 : สอนลูกให้รวย = Rich dad's rich ...

หนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหากว้างกว่าเล่มแรก คือ Rich Dad Poor Dad (พ่อรวยสอนลูก)นำหลัคิดในเล่มแรกมารวมไว้ด้วยแล้ว ยังกล่าวถึงวิธีการสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชนอีกด้วย ทั้งในด้านการหาเงินและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขกับเงิน

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2548
Page : 360 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005292 PF00035 3 Available 0 Please Login
1010087340 PF00035 3 Available 0 Please Login

Related Book