บริหารเงินให้รวยอย่างเหลือกินเหลือใช้ / ศิริรัตน์ ศุกรภาค และศุภชัย สิริสุขขจร

Author : ศิริรัตน์ ศุกรภาค
Rating :
บริหารเงินให้รวยอย่างเหลือกินเหลือใช้ / ศิริรัตน์ ...

เนื้อหากล่าวถึงเริ่มตั้งแต่รู้จักการสร้างเงิน การใช้จ่ายเงินให้เป็น และทำอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ การรู้จักใช้สิ่งของและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้ รวมทั้งการบริหารเวลาอย่างคนรวย โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นหนักไปทางด้านการเงิน เพื่อการเก็บเงินก้อนแรกไปสู่การวางแผนสร้างเป้าหมาย มีเงินใช้ตลอดชีวิต ด้วยการสร้างรูปแบบความคิดใหม่อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าคุณใช้จ่ายเงินอย่างถูกทางและถูกวิธี คุณจะมีเงินอย่างเหลือกินเหลือใช้ และสามารถมีให้คุณได้ใช้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2553
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010073233 PF00020 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.