ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา /โดย พอล วิลคินสัน ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล

Author : วิลคินสัน, พอล
Rating :
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา /โดย พ...

"ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา" ของ "พอล วิลคินสัน" ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ส ฉายภาพตัวแสดงหลักบนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่รัฐต่างๆ ทั้งที่เป็นมหาอำนาจและไร้อำนาจ หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐอย่างบรรษัทข้ามชาติหรือกลุ่มศาสนา ไปจนถึงองค์การระหว่างรัฐบาลอันทรงอิทธิพลอย่างสหประชาชาติ พร้อมทั้งสำรวจประเด็นปัญหาสำคัญที่คุกคามทุกประเทศอย่างทั่วถึง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลผู้ทรงอำนาจในกิจการระหว่างรัฐ หรือเป็นประชาชนธรรมดา ที่ไม่อาจคาดเดาถึงผลลัพธ์ของปัญหาคุกคามข้ามชาติหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศต่างๆ หนังสือเล่มนี้ก็จำเป็นสำหรับคุณ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเกี่ยวพันกับทุกชีวิตภายในรัฐไม่ต่างกันเลย

Publisher : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์
Publish Year : 2557
Page : 240 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040004127 BA00015 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.