9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด

Author : ไฮดี กรานต์ ฮาลวอร์สัน
Rating :
9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด...

ทำไมคุณจึงประสบความสำเร็จในบางสิ่ง แต่กลับล้มเหลวในบางอย่าง ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่แน่ใจ เพราะแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวเอง คำอธิบายง่าย ๆ ว่าคุณเกิดมาพร้อมพรสวรรค์บางอย่าง เป็นส่วนเล็ก ๆ ของคำตอบ จริง ๆ แล้ว งานวิจัยเกี่ยวกับความสำเร็จในหลายทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จ สามารถไปถึงเป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานได้ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เพราะสิ่งที่พวกเขาลงมือทำ

"9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด" หนังสือที่กลั่นกรองเคล็ดลับความสำเร็จจากงานวิจัย จนพบ 9 เคล็ดลับที่จะทำให้คนธรรมดาประสบความสำเร็จได้ โดย "Dr. Heidi Grant Harvorson" ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากประสบความสำเร็จ!

Published Date : Oct 08, 2021
Publisher : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Page : 176 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.