รู้ตลาดชนะตลอด

Author : สมชาติ กิจยรรยง
Rating :
รู้ตลาดชนะตลอด...

สุดยอดกลยุทธ์สร้างยอดขายที่แนะวิธีใช้

การลดราคา,สินค้าราคาถูก สินค้าเชิดหน้าชูตา

การคิดค้นสินค้าใหม่,ขยายพันธุ์,เน้นการบริการ

การลดต้นทุนการผลิต,ราคาต่ำกว่าราคาตลาด

กลยุทธ์ด้านราคา,การโฆษณาและส่งเสริมการขาย

Published Date : Feb 23, 2024
Publisher : สมชาติไอบีซี
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.