ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่า

Author : สัมพันธ์ เนตยานันท์
Rating :
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่า...

หนังสือ “ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่า” จะช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้หลักการ เทคนิค และกลยุทธ์ระดับโลกในการบริหารความเสี่ยงและการสร้างอัตราผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากงานวิจัยของผู้แต่ง นักวิจัยชั้นนำ และแนวทางการลงทุนจากนักลงทุนเน้นคุณค่า พร้อมการวิเคราะห์แนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่าที่ผสมผสานการลงทุนแบบโมเมนตัม การลงทุนเชิงปริมาณ รวมถึงรู้ทันปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปัจจุบันและอนาคต

Published Date : May 30, 2024
Publisher : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.