ลงทุนหุ้นเติบโต 101

Author : labhoon
Rating :
ลงทุนหุ้นเติบโต 101...

สำนักพิมพ์ : เช็กราคาปก : 195 บาทหนึ่งในตัวเลือกทางการลงทุนของนักลงทุนก็คือ หุ้นเติบโต(Growth Stock) ซึ่ง เป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และรวดเร็วโดยการเติบโตนั้นดูได้จากสินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ด้วยปัจจัยของการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นทำให้นักลงทุนทั้งหลายหันมาให้ความสนใจกับหุ้นเติบโตแต่จะเลือกเฟ้นหุ้น เหล่านี้อย่างไรปัจจัยอะไรที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจรวมถึงทิศทางการเติบโตนี้้ จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรอย่างไร ทุกๆ คำถามของหุ้นเติบโต Labhoon รวบรวมและนำมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วด้วยสำนวนการเขียนแบบสบายๆ สไตล์ลูกศิษยกับอาจารย์ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้ความรู้แบบครบถ้วนรอบด้าน“ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101”เล่มนี้้เป็นหนังสือที่พวกเราทีมงาน Labhoon ตั้้งใจเขียนขึ้้นเน้นสไตล์อ่านง่าย เข้าใจได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพจากเหตุการณ์จริง ซึ่งเราหวังว่านักลงทุนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะสามารถเป็นผู้กำหนดเกมในการลงทุนเป็นของตนเองได้ไม่ถูกชักจูงไปติดหุ้น... อย่างไม่รู้อนาคตดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

Published Date : Oct 24, 2023
Publisher : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.