กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

Author : Michael Watkins
Rating :
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง...

การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกันไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ชับช้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกันหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษ:การเจรจาต่อรองและทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่นการเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรองการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเจรจาต่อรองทักษและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรองการวิเคราะห์คู่เจรจา

Published Date : Dec 12, 2023
Publisher : Expernet
Page : 233 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.