เปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : ชัยพัฒน์ สหัสกุล.
Rating :
เปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (พิมพ์ครั้งที่ ...

หนังสือที่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับตลาดอนุพันธ์ ทั้งตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตราสารทางการเงิน (Financial Instrument) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสินค้าเกษตร (Commodity) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า......

Published Date : Jun 28, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 151 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.