บันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่

Author : เพชร บุษราคัม
Rating :
บันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่...

เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งของผู้เขียนและเพื่อนๆ เมื่อครั้งที่เริ่มลงทุนตลาดหลักทรัพทย์ โดยรวมแนวคิดและประสบการณ์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการลงทุน ที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับเงินออมที่ท่านมีอยู่ให้งอกเงยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 170 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.