เปลี่ยนชีวิตด้วยการลงทุนแนว VI Hybrid

Author : นายแว่นลงทุน
Rating :
เปลี่ยนชีวิตด้วยการลงทุนแนว VI Hybrid...

สำนักพิมพ์ : เช็ก



ราคาปก : 195 บาท



ในช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน ตลาดการลงทุนมีความผันผวนเป็นอย่างมากช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมีเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในโลกหลากหลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด สงคราม วิกฤติเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและการลงทุนอย่างมาก และในอนาคตอาจมีเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ ในการลงทุนนั้นจึงต้องมีการศึกษาและหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนักลงทุนยังต้องมีการปรับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุน ซึ่งกลยุทธ์นั้นก็มีหลากหลาย แต่ที่นิยมและคุ้นหูก็คงจะเป็นการลงทุนแนวเน้นคุณค่า หรือที่เรียกว่า VI ซึ่งแต่ละคนก็มีกลยุทธ์ที่ตนถนัดและใช้ไต้ผลแตกต่างกันออกไป โดยสำหรับนายแว่นลงทุนผู้เขียน ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงทุนมาอย่างยาวนาน ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุน จนกลายเป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่า "การเก็งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐาน" หรือ "VI Hybrld" ซึ่งเป็นการผสมผสานการลงทุนในแบบ "เก็งกำไร" เข้ากับการลงทุนแนว "VI"โดยผู้เขียนได้นำประสบการณ์และแนวคิดแนวทางที่เคยใช้ในการลงทุนจนสามารถทำกำไรมาบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ศึกษา



ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

Published Date : Feb 23, 2024
Publisher : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.