ลีนสตาร์ตอัพ : The Lean Startup / วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

Author : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
Rating :
ลีนสตาร์ตอัพ : The Lean Startup / วิญญู กิ่งหิรัญว...

จากหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการผลิต สู่แนวคิดที่เข้ามาปฏิวัติวิธีเริ่มธุรกิจของผู้คนทั่วโลกไปตลอดกาล เมื่อนักธุรกิจไม่รอให้ "ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ" แล้วหันมาสร้าง "ผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้" เมื่อนั้นธุรกิจจะเดินหน้าไปอย่างฉับไว ประหยัดต้นทุนและเวลา ทั้งยังตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ทันท่วงที นี่คือหนึ่งในแนวคิดที่สั่นสะเทือนวงการธุรกิจมากที่สุดในรอบทศวรรษ The Lean Startup!

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทตั้งใหม่และการสร้างนวัตกรรม ศักราชใหม่แห่งการจัดการได้มาถึงแล้ว ทุกคนมีโอกาสสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเราก็ควรตอบรับความท้าทายนั้น แนวคิด "ลีนสตาร์ตอัพ" พยายามทำให้แน่ใจว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมเอาไว้ใช้อย่างแน่นอน!

Publisher : กรุงเทพฯ :วีเลิร์น
Publish Year : 2564
Page : 320 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012593 IE00063 Available 0 Please Login
1040012594 IE00063 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.