ศักยภาพสู่ความยั่งยืน / กิตติ นครชัย

Author : กิตติ นครชัย
Rating :
ศักยภาพสู่ความยั่งยืน / กิตติ นครชัย...

วิวัฒนาการการแปลเปลี่ยนสังคมการค้า การปรับการพัฒนาธุรกิจให้มีความคงทน สามารถฝ่าฟันกระแสการแปรปรวนของโลกในยุคต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการออกแบบองค์กรให้มีความสามารถพัฒนาตนเองอย่างอัตโนมัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

Publisher : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
Publish Year : 2563
Page : 512 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008077 BA00747 In Process 0 Please Login
1040008078 BA00747 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.