ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Author : ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
Rating :
ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์...

ภาษีในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การทำสัญญา การซื้อ การขาย ไปจนถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกิจการ

ที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง และมีข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากรอยู่เสมอ

ผู้เขียนได้รวบรวม ประเด็นภาษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อยุติของประเด็นพร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีได้ถูกต้อง ช่วยลดข้อพิพาทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี และทำให้กิจการประหยัดภาษีอีกด้วย

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : ธรรมนิติเพลส
Category : Economics
Page : 306 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.