ย่างก้าวคนเดินตรอก

Author : ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
ย่างก้าวคนเดินตรอก...

เป็นบันทึกย่อเศรษฐกิจการเมืองไทยในห้วงที่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายถึงขั้นเผาบ้านเผาเมือง และในขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในห้วงของวิกฤตสหรัฐอเมริกา...

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 224 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.