รู้ทันตลาดทุน 2

Author : สฤณี อาชวานันทกุล
Rating :
รู้ทันตลาดทุน 2...

"รู้ทันตลาดทุน 2" เล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรอบด้านของผู้เขียน ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา ก่อนจะลงมือบรรเลงเพลงดาบวิพากษ์ วิจารณ์แรงๆ หนักๆ ตรงไปตรงมาตามสไตล์ หากเธอไม่ลืมที่จะให้ทางออก เธอแบ่งเนื้อหาในเล่มออกเป็นสามภาค โดยภาคแรก..ทันตลาดทุนไทย เป็นเรื่องราวข่าวดังที่เกิดขึ้นในตลาดทุนบ้านเรา สะท้อนปัญหาเชิงนโยบายของผู้กำกับดูแลโดยตรง รวมทั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่พยายามแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุน ต้นทางของการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย

Published Date : Aug 21, 2018
Publisher : Nation Books
Category : Economics
Page : 208 Pages
Number of Copy 1 copy
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.