เศรษฐศาสตร์แนวใหม่

Author : วิทยากร เชียงกูล
Rating :
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่...

การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชีวิตและระบบสังคมนิเวศของโลก และมีปัญญาในการแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน มีสัน

Published Date : Dec 14, 2018
Publisher : เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส
Category : Economics
Page : 222 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.